Khamis, 9 Jun 2011

Tazkirah di pagi hari.

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud:

"Orang mukmin yang bergaul dengan orang dan bersabar di atas penyiksaan mereka memperolehi pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak bergaul dengan orang dan tidak sabar dengan penyiksaan mereka". 
 (HR.Tirmidzi).


Dari hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar (bermaksud):

"Seseorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi oleh orang lain. Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barangsiapa yang melapangkan sesuatu kesulitan saudaranya, maka allah akan melepaskan salah satu kesulitan di hari kiamat dan barangsiapa yang menyembunyikan keaiban seorang muslim lain, maka allah akan menyembunyikan keaibannya di hari kiamat "
 (Muttafaq Alaih)
  
Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (bermaksud):

" Barangiapa yang meringankan salah satu dari kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahannya di hari kiamat. Barangsiapa yang yang memudahkan (membantu dalam masalah hutang) orang yang mendapat kesusahan (berhutang), maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsia yang menyembunyikan keaiban seorang muslim lain, maka Allah akan menyembunyikan keaibannya di dunia dan akhirat. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya”.

Sabda junjungan besar penghulu dan kekasih kita Nabi saw (bermaksud): 

"Orang-orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah seperti struktur binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain " 
(HR. Muslim).
 
 
Penulis pernah bertemu seorang sahabat yang SUKA TOLONG ORANG. Siapa sahaja yang datang memohon bantuan, pasti dia tidak akan menghampakan. Tidak kira orang itu orang itu dikenali atau tidak..
 
Penulis bermimpi-mimpi untuk meniru sikap baiknya itu.. Mari kita jadi orang yang suka tolong orang. JOM.

Tiada ulasan:

Entri terkenal